web analytics
11:11 Dubbele getallen

Alle baby’s naar de opvang

Alle baby’s naar de opvang

 photo Kostbaar.gif

door Arianne Mantel

Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar moet in ons land opvang komen die een basis biedt om het talent van kinderen te ontwikkelen en eventuele leer- en gedragsproblemen vroegtijdig op te sporen.
In dat traject dienen ook de basisscholen al betrokken te worden, voor een soepele overdracht van opvang naar het klaslokaal. Er moet in de wet meer ruimte komen voor samenwerking tussen onderwijs en opvang, stellen de koepel van de basisscholen (PO-Raad), de Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep en de gemeenten die vandaag dit voorstel aan de politiek voorleggen.
„Een mens leert in de eerste vijf levensjaren het meest. Basisscholen zouden van alle kinderen moeten weten wat voor kind ze binnenkrijgen zodat de school kan verder bouwen op diens ontwikkeling. Sterke basisvoorzieningen in de vorm van kindcentra vanaf 0 jaar zijn daarvoor gewenst”, stelt PO-raadvoorzitter Rinda den Besten.

https://www.telegraaf.nl/binnenland/23762961/__Alle_baby_s_naar_de_opvang__.html
L
ees ook de reacties: https://www.telegraaf.nl/binnenland/23762961/__Alle_baby_s_naar_de_opvang__.html#reacties

Wat ziek dit!
In feite hoopt men hierbij macht te verkrijgen over de opvoeding van de tzt slaven in de maatschappij. Men zal er vast gevoelloze robots van maken die emotieloos hun werk kunnen doen¿
Walgelijk dit, je kunt beter geen kinderen meer krijgen in dit tegenwoordig enge landje, met zulke vreemde types, die dit soort dingen bedenken!

Het doet mij denken aan:

”Aanzienlijke aantallen vrouwen gingen werken in de Lebensborn-tehuizen om in de buurt van hun kinderen te kunnen zijn. Maar er was ook de mogelijkheid om de kinderen overdag te laten verzorgen in het tehuis, waarna de vrouw ging werken. En ten slotte kon de vrouw het kind ook langere tijd laten opnemen in een pleeggezin of afstaan ter adoptie. Himmler gaf zijn soldaten in bezet gebied opdracht om alle kinderen te ontvoeren die er ‘ook maar enigszins arisch uitzagen’ en hen over te dragen aan de Lebensborn Vereniging om als Ariërs opgevoed te worden.

Lees ook:   Het Jaar van Fortuyn

Kinderen werden ontvoerd uit Polen en Denemarken, maar soms ook uit andere landen. Deze jonge kinderen werden onder valse voorwendselen weggevoerd, kregen een Duitse naam, werden verspreid over Lebensborn-tehuizen en mochten alleen nog maar Duits spreken. Ze werden beoordeeld naar hun arische uiterlijk, voornamelijk de afstand voorhoofd-achterhoofd. De SS beschikte over zogenaamde ‘Ariërtabellen’ die het lot van deze kinderen besliste. De ‘hoogste’ categorie Ariër werd geadopteerd door een SS-familie, de ‘laagste’ ging naar het concentratiekamp.
SS-troepen kregen bevel om zo veel mogelijk affaires aan te gaan met Noorse meisjes, om zo veel mogelijk kinderen te verwekken. Duitsland zag de Noren als een ras van Vikingen en verwant aan hun eigen ras. De Noorse bevolking mishandelde de betrokken meisjes vaak en bestempelde hen als ‘Duitse hoeren’.
Daarnaast moesten SS’ers financieel bijdragen aan de Vereniging, tenzij ze vier of meer kinderen hadden (buitenechtelijk of uit hun huwelijk). Dit was voor SS’ers ook weer een aansporing om nageslacht te verwekken.

-Barbara wordt op het gemeentehuis onderzocht. Het meisje moet achterblijven, omdat ze beter moet worden bekeken. Het kind, een kleuter nog, heeft blond haar, is half wees en is daarom interessant voor de Duitse ”rasspecialisten”. Die willen haar heropvoeden en onderbrengen in het Duitse rijk, waar ze tot een Duitse kan worden gemaakt”.

https://klimopsite.be/lebensborn_vereneging_van_nazi_duitsland.htm

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button