TransportCircus dat Europees Parlement heet.

TransportCircus dat Europees Parlement heet.

200 miljoen per jaar…

“Een heel kantoor verhuizen naar een ander land en het vervolgens een paar dagen later weer terugverhuizen! Het is bijna niet voor te stellen, maar dat is wat meer dan vierduizend werknemers van het Europees Parlement in Brussel elke maand doen als zij vergaderen in het Franse Straatsburg. Het is niet alleen een maandelijkse exodus van personeel, maar ook een enorme papierwinkel, die in zeven vrachtwagens wordt vervoerd naar Frankrijk.

Elke keer dat het Europees Parlement verhuist, kost dat de Europese belastingbetalers 12 miljoen euro, dat is 200 miljoen euro per jaar. Het feit dat het Europees Parlement afwisselend in drie verschillende steden bijeenkomt (Brussel, Straatsburg en Luxemburg) is een overblijfsel uit de beginperiode van het parlement. Het idee was toen om de Europese instituten zoveel mogelijk te spreiden over de lidstaten. Maar aan dat idee zou wel eens een einde kunnen komen nu er een campagne is begonnen met het doel te zittingen in Straatsburg te schrappen.”

Is dat geen mooi klassiek voorbeeld van overbodig Transport vanuit het gezichtspunt van de Europese burger. Helaas is waarschijnlijk het gevoel voor toegevoegde waarde van Straatsburg/Frankrijk, in combinatie met hun vetorecht, dat maakt dat het nog tijden zo zal blijven.

– http://www.7verspillingen.nl/2010/05/brussel-en-straatsburg/#sthash.9ckfd7tD.dpuf

Stop met verhuizing Europees Parlement
door Judith Merkies op 23 november 2012

Stop met verhuizing Europees Parlement

Terwijl de Europese leiders vandaag op de top in Brussel over de Europese meerjarenbegroting 2014-2020 spreken, komt het Europees Parlement bijeen in Straatsburg. Als de regeringsleiders serieus werk willen maken van een efficiëntere besteding van Europese gelden en het tegengaan van geldverspilling – vooral binnen de Europese instellingen zelf – dan is de zogenaamde single seat voor het Europees Parlement een eerste, vanzelfsprekende stap. Inwoners van Europa en een zeer ruime meerderheid in het Parlement vragen om het stopzetten van het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg.

Officiële schattingen tonen dat er tussen 2014 en 2020 ongeveer 1,2 miljard euro verspild zal worden doordat Europese overheden ons bij verdrag verplichten om elke maand een week in Straatsburg bijeen te komen voor de vierdaagse, plenaire vergadersessies. Hierbij komt nog dat de helft van het personeel werkt in Luxemburg. Dit kost ons per jaar 180 miljoen euro en 19.000 ton CO2.

Dit is niet efficiënt en onverdedigbaar. Nog los van de financiële kosten en milieuschade betekent het ook dat het Europees Parlement een kwart van de tijd niet in Brussel is. Hierdoor kan het Parlement zijn rol als kritische, controlerende en wetgevende macht niet naar behoren uitoefenen, hoewel het verdrag ons wel hiertoe verplicht. De Europese Commissie en Europese Raad zijn tenslotte in Brussel gevestigd, net als de Europese diplomaten, werkgeversorganisaties en ngo’s

Op 23 oktober stemde maar liefst 75 procent van de Europarlementariërs voor een resolutie die Europese regeringen vraagt om deze langlopende en geldverkwistende kwestie op te lossen voor de komende zomer. Een vergelijkbare meerderheid van de bij het Europees Parlement werkende ambtenaren en medewerkers is dezelfde mening toegedaan. En nog eens 1,27 miljoen Europese burgers hebben de petitie voor een single seat ondertekend, met het pleidooi om Brussel tot hoofdzetel en enige vergaderplaats van het Europees Parlement te maken.

De officiële zetel van het Europees Parlement in Straatsburg is pure geldverspilling en niet meer van deze tijd. Alleen de Europese regeringen kunnen hieraan een einde maken, door middel van een verdragswijziging.

Tegen de achtergrond van de economische crisis hebben Europarlementariërs altijd gestemd voor het recht om als parlement zelf te bepalen waar en wanneer hij vergadert. Eén en dezelfde vergaderzetel is hierbij altijd het uitgangspunt geweest.

Onze keuze is duidelijk. Het is de beurt aan de Europese regeringsleiders om deze geldverspilling definitief een halt toe te roepen en te kiezen voor een efficiënte en verantwoorde besteding van het Europese budget.

http://www.pvda.nl/berichten/2012/11/Stop+met+verhuizing+Europees+Parlement

De Verenigde Staten zouden een voorbeeld moeten nemen aan Nederland. Dat zei Europees Commissaris Olli Rehn (Economische Zaken en de euro) maandag voor aanvang van de vergadering van ministers van Financiën van de zeventien eurolanden (eurogroep) in Luxemburg.

Hij feliciteerde het Nederlandse kabinet, de betrokken oppositiepartijen en in het bijzonder minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem met het bereikte begrotingsakkoord.

Volgens Rehn laat Nederland zien dat het zijn verantwoordelijkheid neemt. Rehn riep dan ook de Amerikaanse beleidsmaker op “to go Dutch”. Oftewel, om het Nederlandse voorbeeld te volgen. (ANP)

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/10/rehn_roemt_nlse_politiek.html

 

Gerelateerde Berichten