Mysteries

De Piri Reis Kaart

 

In 1929 vond een groep historici een verbazingwekkende landkaart die getekend was op hertenvel. Onderzoek wees uit dat het een echt document was dat in 1513 door Piri Reis, een beroemd admiraal van de Turkse vloot, werd getekend. Zijn passie was cartografie. Zijn hoge rang bij de Turkse marine stond hem een bevoorrechte toegang tot de Keizerlijke Bibliotheek van Constantinopel toe. De Turkse admiraal geeft, in een serie aantekeningen op de kaart, toe dat hij de gegevens samenstelde uit en kopieerde van een groot aantal landkaarten waarvan sommigen dateerden uit de vierde eeuw voor Christus en daarvoor. De kaart van Piri Reis toont de westkust van Afrika, de oostkust van Zuid-Amerika en de noordkust van Antarctica. De noordelijke kustlijn van Antarctica wordt op een perfect gedetailleerde wijze weergegeven. Het meest raadselachtige is echter niet de vraag hoe Piri Reis erin geslaagd is om een dergelijke accurate kaart van het poolgebied te tekenen 300 jaar voordat het ontdekt werd, maar de kaart toont de kustlijn onder het ijs. Geologisch bewijs heeft aangetoond dat de laatste keer dat het gebied zonder ijs te zien was 10.000 jaar voor Christus ligt.
Na lange studie bleek dat de kaart totaal accuraat was en de enige manier waarop de kaart getekend kon worden zou vanuit de lucht zijn. Maar welke beschaving was toen in staat vliegtuigen te gebruiken om de planeet Aarde in kaart te brengen ? De kaart van Piri Reis is te bekijken in het Topkapi museum van Istanbul, Turkije

 

bron word.com
The Kingoodie Hammer

 

Dit object wordt verondersteld een hamer te zijn en is samengesteld uit een stuk ijzer vastgezet op een stuk hout. Het werd ontdekt in 1844 in de Kingoodie steengroeve in Schotland door Sir David Brewster in een plaat rode zandsteen die stamt uit het Devoon zo’n 360 tot 408 miljoen jaar geleden. Het Devoon is een periode die deel uitmaakt van het Paleozoicum ook bekend als het Primaire Tijdperk. Als men ervan uitgaat dat de homo sapiens slechts 400 duizend jaar geleden is beginnen te evolueren, is dit een ontstellende vondst. In een natuurlijke omgeving reageert ijzer met zuurstof in een geologisch relatieve korte periode. Archeologische vondsten van ijzeren artefacten zijn meestal volledig vergaan en er blijft een roestkleurige plek in de aarde over. Deze hamer die verondersteld wordt meer dan 400 miljoen jaar oud te zijn, is blijkbaar niet of nauwelijks door oxidatie aangetast. Alleszins een vervelende vondst voor archeologen en paleontologen
Hunnebed bij Loon

 

In vroeger tijden gebeurde het dat s’avonds en s’nachts de inwoners van de dorpen Oudemolen en Loon bij het hunnebed dwaallichtjes zagen , soms waren ze een hele tijd zichtbaar , dan weer verdwenen ze voor enige tijd om later weer terug te komen.
Al spoedig gingen de geruchten dat de dwaallichten de dolende zielen waren van de doden onder het hunnebed.
De omgeving van het hunnebed werd door iedereen gemeden zodra de duisternis inviel.
Totdat een jonge boerenzoon , zich nergens iets van aantrok en op onderzoek uitging, het was omstreeks 12 uur s’avonds en toen hij dicht bij het hunnebed kwam , hoorde hij steeds luider wordende kreten.
Hoewel hij toch schrok , zette hij door en bij het licht van de dwaallichtjes zag hij daar een jong paartje onder het hunnebed in een heftige vrijpartij.
Het bleek dat het een boerenknecht uit Oudemolen en een boerenmeid uit Loon te zijn , die elkaar tijdens een dorpsfeest hadden ontmoet en hier een rustig plekje dachten te vinden om elkaar beter te leren kennen…..
De dwaallichtjes bleken de stallantaarns te zijn , om de weg heen en terug beter te kunnen zien.
Niet lang hierna was er in Loon een prachtige bruiloft en ze leefden nog lang en gelukkig.
Het mysterie van het hunnebed was opgelost!!!!!!!!!!!!

 

Hoe zijn de Hunnebedden ontstaan ?

 
Het raadsel van de Hunnebedden is nog steeds niet opgelost.
Hoe zijn ze ontstaan.
Waarschijnlijk is het nu volgende verhaal het ware verhaal.
Een echtpaar met vakantie in het mooie Drenthe , zat in een cafe iets te drinken en spraken over het hunnebed dat ze zojuist hadden gezien.
Och zij de man : met een paar sterke touwen en een paard versleep je al snel die paar stenen.
Aan de bar zaten een paar mannen achter hun pilsje , na de uitspraak van de toerist , verstomde het gesprek aan de bar.
Een van de mannen ging naar het echtpaar toe en zei: laat u niets wijs maken over de hunnebedden , ik zal u het echte verhaal vertellen en ik kan het weten , want ik ben een Drenth.
Zoals u weet waren in de oertijd de Reuzen op aarde, dus ook in Drenthe.
Zo woonde er in Eext een reus en in Rolde woonde er ook een, ze hadden constant ruzie met elkaar.
Uit kwaadheid begonnen ze elkaar met stenen te gooien.
Dat waren dus de enorme stenen uit het ijstijdperk , die hier waren achtergebleven.
Maar omdat ze meestal mis gooiden , zijn uit deze ruzie de hunnebedden ontstaan.
Dit is het ware verhaal , zei de man en ging weer terug naar de bar en bestelde nog een pilsje!!

 

 

 

 

Het Mysterie van de gouden vliegtuigen

 

In het museum Del Oro , in de stad Bogota , in Columbia , zijn miniatuur vliegtuigjes te zien die al duizenden jaren oud zijn.
Ze zijn gemaakt van zuiver goud.
De z.g. deskundigen beweren dat het vogels zouden zijn…..
Het is toch wel bizonder dat de mensen uit die tijd vogels afbeelden als vliegtuigen !! En dat in een tijd dat er nog geen vliegtuigen bestonden.
Is het niet veel logischer dat de kunstenaar ,afbeelde wat hij had gezien.
Tegenwoordig zouden we zoiets een UFO noemen
Een kunstenaar heeft fantasie , maar je moet wel erg veel fantasie hebben om een vliegtuig uit de verre toekomst uit te beelden en dan ook nog aerodynamisch kloppend te maken. Uit proeven is gebleken , met een vergroot model , dat het uitstekend kon vliegen. Is dit wederom een bewijs dat wij al in vroeger tijden bezoek hebben gehad ????
Witte Wieven

 

Al vele duizenden jaren worden ze gezien , de Witte Wieven.
Het witte wijst niet op hun kleur maar staat voor wijsheid
In de zwoele zomernachten worden ze regelmatig gezien , ze zweven rond de hunnebedden en over de heide velden en zo bewaken ze hun rijkdom.
Hun schatten liggen verborgen in het bos en bij een moeras.
Als je tijdens een wandeling bij zo’n plek voorbij komt dan hoor je het ruisen en soms zingt het door de bomen.
Weet dan dat je dichtbij een enorme rijkdom bent , ga niet zoeken , laat de schatten waar ze horen en de witte wieven zullen je helpen en beschermen tegen het kwaad.
Want het kwaad is veelvuldig aanwezig , het is verborgen in het donkerste deel van de bossen en in de diepten van het zwarte moeras.Dat wisten onze voorouders al heel lang.
Zo ook in een dorpje nabij het Balloerveld , al eeuwen lang was het daar traditie om een vrouw die een baby verwachte en in het z.g. kraambed lag , te beschermen tegen alle onheil, door middel van een gevlochten heidekrans.
deze heidekrans werd dan onder het hoofdkussen gelegd en dat was het teken voor de witte wieven dat iemand hun hulp nodig had tegen b.v. de zwarte wieven.
Als bleek dat het gezin nooit op zoek was geweest naar de schatten en rijkdom van de witte wieven dan werd de bescherming terstond gegeven en kon de aanstaande moeder niets overkomen.
Maar als bleek dat de baby niet gezond was of de moeder kwam te overlijden dan werd er al snel gefluisterd dat ze misschien wel op zoek waren geweest naar macht en rijkdom.
En tot op de dag van vandaag is het nog steeds zo , als je streeft naar rijkdom en macht dan zul je het geluk niet vinden.
Leef in harmonie met de wereld om je heen en de witte wieven zullen je helpen om het geluk te vinden.

 

Gerelateerde Berichten